logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

سفارش SPSS – انواع آزمونها در اس پی اس اس

سفارش spss

سفارش SPSS – انواع آزمونها در اس پی اس اس

سفارش spss موسسه تحلیل آماری آوا ، خدمات سفارش SPSS و انجام سفارشات تحلیل آماری داده ها با اس پی اس اس را ارائه میدهد. تحلیل انواع پارامتر ها ، پارامتریک، ناپارامتریک توسط این موسسه صورت می پذیرد. انواع رگرسیون ها مثل خطی، غیر خطی، لجستیک، لگاریتمی در تحلیل آماری داده های شما بررسی و تحلیل خواهد شد. SPSS در واقع نرم افزاری بسیار قوی برای تحلیل های آماری هست و تقریبا همه نیاز ها در این زمینه رو رفع می کند. جهت سفارش تحلیل آماری با SPSS کلیک کنید.

ما انواع آزمون های اعتبار سنجی زیر را برای شما مشتریان گرامی ارائه می دهیم. همچنین تمامی خدمات جانبی مانند تایپ فوری  داده های آماری شما را نیز انجام خواهیم داد.

سفارش SPSS – آزمون تی  T-test

آزمون تی یا تی استودنت یك آزمون فرضیه‌ی آماری است كه در آن اگر فرضیه‌ی صفر درست باشد، آماره‌ی آزمونی دارای توزیع تی خواهدبود. بنابراین، اگر فرضیه‌ی صفر رد شود، این بدین معنی است كه آماره‌ی آزمونی دارای توزیع تی نمی‌باشد و تفاوت معنی‌دار در این زمینه وجود دارد. پس، اگر پژوهش‌گر بخواهد این مسأله را آزمون نماید که آیا میانگین یك جمعیت، دارای توزیع بهنجار (نرمال) مقدار مشخص شده در فرضیه‌ی صفر هست یا نه، و یا این‌که آیا میانگین‌های دو جمعیت دارای توزیع بهنجار با هم برابر هستند یا باهم فرق دارند، از این آماره استفاده می‌كند.
آزمون تی یكی از روش‌های آماری پارامتری است كه به منظور بررسی معنی‌دار بودن آماری تفاوت بین دو گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس، برای انجام آزمون تی می‌بایست پارامترهای حاكم بر آزمون‌های پارامتری برقرار باشد.

سفارش SPSS – آزمون #تی با نمونه های جفتی – SPSS Paired test ـ sample

یک آزمون پارامتری است که به تفاوت بین یک گروه در دو اجرا و یا دو گروه‌ همتا در خصوص یک اجرا می پردازد. آزمون تی وابسته یا آزمون تی با نمونه های جفتی که گاهی به آن تی برای نمونه های همبسته نیز گفته می شود. زمانی به کار گرفته می شود که یا ما یک گروه داریم که بیش از یک بار آزمون شده است. نظیر نمره های پیش و پس آزمون دانشجویان و یا نمونه های همتا و جفت شده ای داریم که طی آن دو گروه در خصوص یک متغیر خاص همتا می شوند. در این حالت، یا ما روی یک گروه 2 آزمون انجام می دهیم و یا روی 2 گروه‌ همتا 1 آزمون انجام می دهیم و بعد دو نتیجه را با آزمون تی وابسته با هم مقایسه می کنیم تا ببینیم آیا بین این دو تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS –  آزمون #تی_تک نمونه ای – One ـ sample t ـ test

یک آزمون پارامتری است که برای مقایسه داده های مربوط به یک توزیع حاصل از نمونه با توزیع جامعه که یک توزیع بهنجار (نرمال) است و یا یک توزیع انتظاری که توزیع مرجع است به کار می رود. برای انجام این آزمون به تنها شرایط آزمون های پارامتری به‌ویژه پیوسته بودن داده ها می بایست برقرار باشد، بلکه می بایست نمره ی هنجاری جهت مقایسه نیز وجود داشته باشد.

سفارش SPSS –  آزمون #تی_مستقل – Independent t ـ test

آزمونی است که از آن زمانی استفاده می شود که بخواهیم میانگین های دو گروه مستقل از هم را که یا به‌صورت جداگانه‌ای سازمان یافته اند. مانند زنان و مردان و یا به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شده اند. مانند گروه آزمایشی و گواه، با هم مقایسه نماییم تا ببینیم که آیا بین دو گروه مورد نظر تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS – آزمون #تی_وابسته – Dependent t ـ test

آزمونی است که زمانی به کار گرفته می شود که یا ما یک گروه داریم که بیش از یک بار آزمون شده است. نظیر نمره های پیش و پس آزمون دانشجویان و یا نمونه های همتا و جفت شده ای داریم که طی آن دو گروه در خصوص یک متغیر خاص همتا می شوند. در این حالت، یا ما روی یک گروه 2 آزمون انجام می دهیم و یا روی 2 گروه‌همتا 1 آزمون انجام می دهیم و بعد دو نتیجه را با آزمون تی وابسته با هم مقایسه می کنیم تا ببینیم آیا بین این دو تفاوت معنی دار وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS – آزمون #جورکردن Match test

آزمون جورکردن آزمونی است که طی آن دو فهرست جداگانه از اصطلاح ها، عبارت ها، یا جمله ها به آزمودنی ها داده می شود و از آن‌ها خواسته می شود که جفت های گوناگون را با هم‌دیگر جور کنند. این جور کردن ممکن است براساس کارکرد، معنی، شکل، و نظایر این‌ها باشد. برای نمونه، آزمودنی ها ممکن است واژه ها را با مترادف ها، سردارها را با جنگ ها، کشورها را با حکومت ها، صفت ها را با صفت ها جور نمایند.

سفارش SPSS – آزمون #چندگزینه ای -Multiple ـ choice test

در این آزمون بر اساس یک متن یا یادگیریهای پیشین پاسخ درست از میان تعدادی گزینه انتخاب می شود . وقتی صحبت از آزمون به عمل می آید معمولا ذهن شنوندگان فورا متوجه این آزمون میگردد . این آزمون کاربرد وسیعی در آزمونهای ورودی دانشگاهها و شغلی دارد.

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا کلیک کنید

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

کاربر سفارش انجام spss
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تخفیف می خواهید ؟ ما را در گوگل تایید نموده و تخفیف بگیرید.

دریافت تخفیف
X